Het riool reikt hier niet tot de grens van het dorp. Dat is heel gewoon in Frankrijk. Daarom laten we een septic tank aanleggen. Een aanzienlijk deel van de tuin gaat op de schop om er een flinke septic tank in te laten zakken.

Naar de tank kunnen we al het rioolwater afvoeren. Een filter in de tank scheidt het afval van het water, waarna het gefilterde water kan worden geloosd op het grondwater. Dit alles moet volgens de normen gebeuren. Dat wordt gecontroleerd door de SPANC.

Niet alleen de kwaliteit van de tank, maar ook de exacte plaatsing en aansluiting is aan de normen onderhevig. Daarom komt de SPANC al vooraf ter plaatse om het plan door te nemen. Na het bezoek krijgen we een bevestiging per e-mail, dat de plannen goedgekeurd zijn.

Daarop gaat de grondwerker van start, in een periode dat wij er niet zijn. Als we weer bij het huis terugkomen heeft hij de tank al in de grond liggen. Een behoorlijk deel van de tuin is er voor afgegraven.

We spreken de grondwerker dezelfde middag nog en nemen de werkzaamheden tot nu toe door.
Er moeten nog een paar stappen genomen worden voor de SPANC de nacontrole kan doen. Vervolgens kan alles weer ingegraven worden. Dat heeft de grondwerker ten dele al gedaan. Hij heeft foto’s genomen van wat tussenstappen.

De SPANC blijkt niet zo’n haast te hebben met langskomen, als wij hebben met de voortgang van de werkzaamheden. Ook de grondwerker gelooft het wel en besluit de werkzaamheden af te ronden. Da’s een gok, want het is niet de afgesproken volgorde van werken. Er valt nu nog weinig te zien bij een controle.

Het is een behoorlijke opluchting dat de situatie zoals ‘ie is, mondeling goedgekeurd wordt door de controleur, die uiteindelijk toch op komt dagen. De grondwerker krijgt nog één verbeterpunt mee en wij een hele serie. Deze controleur is geen makkelijke en wil de hele installatie kunnen keuren, inclusief de aansluitingen die we nog moeten maken vanuit het huis.

Het is prima dat dat volgend jaar pas vervolg krijgt. Voor nu is in ieder geval weer een belangrijke stap gezet!