Tussen het tekenen van het voorlopig koopcontract en het definitieve krijgen we bericht van de SNCF. De notaris stuurt dat letterlijk door, ter informatie.

Het bericht vermeldt dat ondanks dat delen van het traject uit gebruik zijn genomen, het stuk waarlangs het huisje staat niet uit beheer is genomen en daarmee nog steeds onderdeel uitmaakt van het landelijk spoornetwerk. Dat bericht is vatbaar voor meerdere interpretaties. Dat delen van het traject al uit gebruik zijn genomen bevestigt het vermoeden dat er met dit spoor niet veel plannen meer zijn. Daarnaast sluit dit bericht zeker niet uit dat die plannen nog kunnen veranderen.

We zoeken zelf verder uit wat de eventuele plannen in de regio zouden kunnen zijn. Voor de bevolkingsaantallen is een spoorlijn niet nodig; die lopen in de buurt gestaag terug. Bovendien loopt het spoortraject slingerend door het landschap, meermaals over de weg en zo’n beetje dwars door dorpskernen. Wat realistischer is, is dat een hogesnelheidstraject ooit deze regio zal gaan doorkruisen. Daar is sprake van geweest, en toen weer niet. De plannen zijn inmiddels in de ijskast gezet en bijna onvindbaar.

Na veel zoeken vinden we de plannen terug. Er is één scenario waarin het hogesnelheidstraject in de buurt komt van het huisje. In drie andere scenario’s komt het traject ergens anders en vooronderzoek geeft daarvan twee andere scenario’s de voorkeur. Bovendien loopt dat traject van noord naar zuid, terwijl ‘ons’ smalle spoorlijntje van zuid-west naar noord-oost loopt. We concluderen vooralsnog dat we op het goede spoor zitten.

Bovendien volgt in tweede instantie nog nader bericht van de SNCF, dat nu wel geïnterpreteerd is door de klerk van de notaris: naar haar zeggen bevestigt de SNCF dat de lijn niet langer is geregistreerd bij het nationale spoorwegnet. Volgens een brief met een SNCF logo en een gepende handtekening is (een deel van?) het traject per 20 maart 2019 officieel buiten gebruik. Het blijft tot kort voor de definitieve koop onduidelijk.. Van wie het spoor nu is en wat de toekomst daarmee gaat brengen? Dat gaan we meemaken.