We zien het huisje als eerst op aangeven van vrienden. Met hen maken we een wandeling langs twee andere huizen in de omgeving, die we al eerder – en eigenlijk voor de lol – bekeken als potentiële aankopen. Die andere huizen waren inmiddels al verkocht. Het huisje dat we nu zien kan misschien het beste aangeduid kan worden als Garde Barrière. Het betreft een huisje dat ooit gebouwd is door het bedrijf dat ook de naastgelegen spoorweg beheerde. Het deed waarschijnlijk dienst als het verblijf voor de bewaker van de spoorwegovergang.

We kunnen binnen kijken, want de voordeur staat praktisch open. Binnen is het een rommeltje. Wel is er ook zichtbaar geprobeerd iets van het huisje te gaan maken; er is wat geklust en er liggen her en der nog materialen. Buiten is een schuurtje en een oude waterput met daarnaast een betonnen bak om kleding in te wassen. Bij het huisje zit een klein stukje grond met uitzicht over het dal waar ergens een beekje stroomt. We bekijken het huisje in die periode nog een paar keer, met telkens meer fantasie en plezier. We besluiten er vervolg aan te geven.